Menu

Coachingscultuur: ‘Nice to Have’ of Strategisch Voordeel?

Organisaties moeten vandaag de dag alle beschikbare capaciteiten, creativiteit en potentieel mobiliseren. Graag wijzen hierbij op het belang van een coachingscultuur. In onze in-company trainingen leren leidinggevenden door middel van hun eigen houding en door professionele vaardigheden anderen hun eigen kracht te laten ontwikkelen.

Coachingscultuur: van individu naar systeem

Er is een trend dat coaching verschuift van individuele ondersteuning voor enkelingen naar een systemische inbedding in organisaties. Het zijn niet hoofdzakelijk meer externe coaches die met individuen formele coachingsprocessen vormgeven, maar managers en leiders zetten zelf de betreffende houding en vaardigheden in.

Uit onderzoek (1) komt de betekenis van een coachingscultuur in organisaties duidelijk naar voren. Wat wordt dan bedoeld met een coachingscultuur? Het gaat hier om het waarderen van en investeren in professionele coaches en leidinggevenden die coachingsvaardigheden inzetten, teneinde medewerkers op alle niveaus te ondersteunen in het ontwikkelen van hun kwaliteiten, vergroten van hun waarde en realiseren van hun professionele doelen.

Het onderzoek spreekt van een ‘sterke coachingscultuur’, wanneer de organisatie voldoet aan vijf van de volgende zes criteria:

  • Medewerkers geven aan dat ze coaching zeer waarderen.
  • Senior leiders geven aan dat ze coaching zeer waarderen.
  • Leidinggevenden en/of interne coaches besteden een bovengemiddelde hoeveelheid tijd aan coachingsactiviteiten (28% is gemiddeld voor leidinggevenden en 34% voor interne coaches).
  • Leidinggevenden en/of interne coaches krijgen geaccrediteerde coach-training.
  • Coaching is een vast gegeven met een eigen budget in de lijnorganisatie.
  • Alle medewerkers in de organisatie hebben een gelijkwaardige kans om professionele coaching te krijgen.

Positieve resultaten van een sterke coachingscultuur

Verbeterd teamfunctioneren, hoger medewerkers-engagement en verhoogde productiviteit zijn de meest genoemde effecten van een coachingscultuur. Organisaties met een sterke coachingscultuur hebben een significant hoger medewerkers-engagement (62% van de medewerkers geeft aan zeer geëngageerd te zijn) dan andere organisaties (50%). En in termen van financiële impact rapporteert 51% van hen dat hun groei in inkomsten in de zin van omzet en productiviteit groter is dan die van hun branchegenoten. Bij andere organisaties is dat 38%.

Het opbouwen van een vertrouwensrelatie, toepassen van ethische standaarden en het praktiseren van actief luisteren zijn volgens de ondervraagde organisaties de belangrijkste competenties.

Als grootste belemmeringen voor het ontwikkelen van een coachingscultuur worden genoemd: tijdgebrek en te weinig verantwoorde coachingsvaardigheden in huis. Training van managers en leiders in coachingsvaardigheden blijkt een belangrijke bouwsteen.

Wat vraagt het van leiders?

Wij herkennen bovenstaande onderzoeksgegevens uit onze eigen coachingspraktijk. Steeds vaker zijn onze cliënten leiders die hun coachingscompetenties willen verbeteren. Zij merken dat ze daarmee meer gedaan krijgen en hun teams wendbaarder zijn in het omgaan met een veranderende omgeving en complexe situaties. Het eerste wat ze dikwijls moeten leren is om zelf geen oplossingen in gedachten te hebben, wanneer ze anderen proberen hun eigen oplossingen te laten vinden.

Verder gaat het om het aanleren van nieuwe gewoontes en een andere mindset. Vragen stellen in plaats van overtuigen. Oprecht vertrouwen in de eigen vermogens en resources van medewerkers. Luisteren als kracht. De balans vinden tussen uitdagen en ondersteunen. Als leidinggevende heb je een belangrijke rol voor anderen in hun ontwikkeling en daartoe moet je ook durven zien waar je je medewerkers eerder in de weg staat dan stimuleert.

Met de juiste vragen en goed luisteren kan je je medewerkers helpen een optimale bijdrage aan de organisatie te leveren. En de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan wordt in hoge mate beïnvloed door hoe hun managers en leiders met hèn omgaan. Door je voorbeeldgedrag wordt deze houding deel van de cultuur.

Noten
1. Human Capital Institute in partnership with International Coach Federation (2016). Building a Coaching Culture with Managers and Leaders. Te bestellen via www.coachfederation.org.


Deze blog is een bijdrage van Annemarie van der Meer, MCC

Annemarie Coachingspsycholoog Annemarie van der Meer werkt ruim 25 jaar internationaal als coach, trainer en facilitator. Haar cliënten komen uit alle lagen van organisaties en bedrijven. Zij geeft coachtraining in verschillende landen. Daarnaast is zij hoofddocent bij de RINO Amsterdam in de leergang ‘Coachen als Professie’ (ICF ACTP), mentor coach en internationaal assessor voor de ICF.

 


Heeft u of uw organisatie interesse in een in-company workshop of opleidingstraject, waarbij leidinggevenden hun coachingsvaardigheden versterken en indien gewenst ook een ICF certificering kunnen behalen? Stuur ons een e-mail: info@coachingschool.amsterdam. U krijgt van ons dan uitgebreidere informatie.