Menu

Incompany training “Coaching in the Corporate Context”

CE Level 1

Deze leergang is speciaal ontworpen voor leiders en interne coaches.

Bij het bevorderen van een goede samenwerking binnen teams gaan leiderschap en coaching hand in hand. Steeds meer bedrijven zien de waarde van het ontwikkelen van een coachingscultuur. Zij willen optimaal gebruik kunnen maken van bekwame interne coaches. Daarnaast willen ze dat hun leidinggevenden over goede coachvaardigheden beschikken. Het aanleren van deze vaardigheden en de bijbehorende mindset maakt het mogelijk om binnen het afgesproken beleid de talenten van medewerkers optimaal in te zetten en de organisatiedoelen te realiseren.

Coaching is een vak met een eigen theoretische onderbouwing, specifieke competenties en een herkenbare beroepshouding. Ook voor interne coaches is het essentieel dat zij deze leren en daadwerkelijk coachen.

In de leergang komen allerlei vragen aan de orde. Wat is coachen en wat is adviseren en hoe weet je in welke rol je stapt? Hoe ga je om met de belangen van de persoon die je coacht en de belangen van alle andere stakeholders in de organisatie? Ook besteden we aandacht aan het combineren van – en het onderscheid tussen – de rol als leider en de rol als coach.

Centraal staan de 8 Kerncompetenties voor Coaches, zoals geformuleerd door de International Coaching Federation (ICF). De mogelijkheid bestaat voor deelnemers om middels deze leergang het keurmerk Associate Certified Coach (ACC) bij de ICF te behalen.

Programma: 

We integreren de volgende elementen:

  • Het competentieframework van de 8 ICF kerncompetenties voor coaches.
  • Theorie – inzichten uit de actuele coachingsliteratuur, coachingsmodellen en –technieken.
  • Hoe bevorder je een coachingscultuur en een Growth Mindset in organisaties?
  • Oefenen – je kunt alleen leren coachen door veel te oefenen. Deelnemers leren van het oefenen als coach en het krijgen van feedback. Ze leren ook van de ervaring om gecoacht te worden en het geven van feedback. Oefenen vindt plaats tijdens en tussen de bijeenkomsten.
  • Demonstraties door de docenten – leren van een voorbeeld.
  • Mentor coaching.
  • Reflectie over de eigen leerervaringen.

Het totale programma omvat 75 uur en bestaat uit twee delen: Level I (drie 2-daagse bijeenkomsten, 45 uur) en Level II (twee 2-daagse bijeenkomsten en drie uur individuele mentorcoaching, 30 uur).

Level I is voor deelnemers die hun coachvaardigheden in hun rol als leider of HRM-professional willen versterken.

Level II bouwt voort op Level I en is bedoeld voor degenen die coaching als een wezenlijke component van hun werk zien en de bijbehorende competenties willen verdiepen.

Alleen deelnemers die beide delen van de leergang succesvol hebben afgesloten voldoen aan de opleidingseisen om verder te gaan met de ICF certificatie.

Deelnemers: 

  • Leidinggevenden die hun repertoire aan coachvaardigheden willen uitbreiden;
  • HRM professionals;
  • Interne coaches.

Neemt u voor gedetailleerdere informatie over deze opleiding, het programma en een eventuele ICF certificatie contact met ons op.