Menu

Incompanytraining “Coaching in the Corporate Context”

CE_Level1

Deze training is ontworpen voor leiders en interne coaches of externe coaches die in de organisatiecontext werken.

Bij het bevorderen van een goede samenwerking binnen teams en continue ontwikkeling van medewerkers gaan leiderschap en coaching hand in hand. Steeds meer organisaties zien de waarde van een coachingscultuur. Zij willen gebruik kunnen maken van bekwame interne coaches. Daarnaast willen ze dat hun leidinggevenden over goede coachvaardigheden beschikken. Het aanleren van deze vaardigheden en de bijbehorende mindset maakt het mogelijk om binnen het afgesproken beleid de talenten van medewerkers optimaal in te zetten en de organisatiedoelen te realiseren.

Coaching is een vak met een eigen theoretische onderbouwing, specifieke competenties en een herkenbare houding. Ook voor interne coaches is het essentieel dat zij deze leren en daadwerkelijk coachen.

In de training komen allerlei vragen aan de orde. Wat is coachen en wat is adviseren en hoe weet je in welke rol je stapt? Hoe ga je om met de belangen van de persoon die je coacht en de belangen van alle andere stakeholders in de organisatie? Ook besteden we aandacht aan het combineren van – en het onderscheid tussen – de rol als leider en de rol als coach.

Centraal staan de 8 Kerncompetenties voor Coaches zoals geformuleerd door de International Coaching Federation (ICF). Het programma is door de ICF geaccrediteerd als Level 1 training. Dit betekent dat je na succesvolle afsluiting voldoet aan de opleidingseisen voor de ICF- certificatie tot ACC (Associate Certified Coach).

Programma:

We integreren de volgende elementen:

  • Het competentieframework van de 8 ICF kerncompetenties voor coaches.
  • Theorie – inzichten uit de actuele coachingsliteratuur, coachingsmodellen en -technieken, psychologie, neurowetenschap en leiderschap.
  • Hoe bevorder je een coachingscultuur en een Growth Mindset in organisaties?
  • Oefenen – je kunt alleen leren coachen door veel te oefenen. Als deelnemer leer je van het oefenen als coach en het krijgen van feedback. Je leert ook van de ervaring om gecoacht te worden en het geven van feedback. Oefenen vindt plaats tijdens en tussen de bijeenkomsten (peer2peer coaching).
  • Demonstraties door de docenten – leren van een voorbeeld.
  • Mentorcoaching.
  • Reflectie over de eigen leerervaringen.

Het totale programma omvat 75 uur: vijf 2-daagse bijeenkomsten. Het kan ook in twee delen worden gesplitst. Deel 1 bestaat dan uit de eerste twee of drie bijeenkomsten (30 of 45 uur) en Deel 2 uit de aanvullende drie of twee bijeenkomsten plus drie uur individuele mentorcoaching en een eindtoetsing van de competenties (45 of 30 uur).

Deel 1 is voor deelnemers die hun coachvaardigheden in hun rol als leider of HRM-professional willen versterken.

Deel 2 bouwt voort op Deel 1 en is bedoeld voor degenen die coaching als een wezenlijk component van hun werk zien en de bijbehorende competenties willen verdiepen.

Deelnemers die alleen Deel 1 volgen, krijgen een certificaat met het aantal uren gevolgde training. Deelnemers die beide delen van de training succesvol hebben afgesloten, krijgen een certificaat van het ICF-geaccrediteerde programma en voldoen aan de opleidingseisen om verder te gaan met de ICF-certificatie tot ACC.

De bijeenkomsten zijn in principe live. Locatie is in overleg in de organisatie of in een externe trainingslocatie. Wanneer om redenen zoals Covid 19 een deel van de bijeenkomsten niet live kan plaatsvinden, dan kunnen we dit online opvangen. Het zullen wel altijd synchrone bijeenkomsten zijn.

Dit programma kan in het Nederlands, Engels of Duits worden gegeven.

Deelnemers:

  • Leidinggevenden die hun repertoire aan coachvaardigheden willen uitbreiden;
  • HRM professionals;
  • Interne coaches.

Wij verwachten van deelnemers dat zij bereid zijn om zich open te stellen en eigen coachvragen in te brengen waarbij hun mededeelnemers hen kunnen coachen.

Neem voor gedetailleerdere informatie over deze opleiding, het programma en een eventuele ICF-certificatie contact met ons op.