Menu

Leiding geven aan Professionals in de Zorg

Professionals staan nog wel eens te boek als mensen aan wie je eigenlijk geen leiding zou moeten of kunnen geven, maar dan doe je ze tekort. Ook voor zorginstellingen bieden we in-company programma’s aan waar leidinggevenden door middel van hun houding en vaardigheden leren professionals in de zorg hun eigen kracht te laten ontwikkelen.

Leiding geven aan professionals – zeker doen!

Het is fijn om goed leiding te krijgen. Dat betekent dat iemand een omgeving en voorwaarden creëert waarin je je kwaliteiten optimaal kunt inzetten en tot je recht komt. Je hoort nog wel eens zeggen dat veel mensen zich ondanks hun leidinggevende ontwikkelen, maar dat is natuurlijk niet je inzet als je laatstgenoemde rol op je neemt.

Leiding geven aan professionals kan daarbij als een vak apart worden ervaren. Wij gaan hier wat dieper in op de zorgprofessional en dat zijn overwegend mensen met ambitie en hart voor de zaak, die ongestoord willen kunnen werken en hun eigen verantwoordelijkheid dragen. Wat wil je nog meer?

Professionals in de zorg

In zijn boek ‘Coaching as a Leadership Style – The Art and Science of Coaching Conversations for Healthcare Professionals’ gebruikt Robert Hicks de term ‘elite professionals’. Hiermee wil hij aangeven dat het snijpunt van een prestigieus beroep en de drijfveer om individueel een kwalitatief hoogstaande prestatie te leveren een bepaald soort mensen aantrekt. Om aan een professional in de zorg leiding te geven, zegt hij, is het zaak hen te begrijpen. Hier enkele kenmerken die hij noemt:

  • Motiveren zichzelf door een betekenisvolle uitdaging.
  • Zijn ambitieus en competitief – niet alleen onderling maar ook naar zichzelf.
  • Zoeken autonomie en controle. Dit houdt o.a. in om zelf te kunnen bepalen of de gestelde doelen en de weg waarlangs deze bereikt worden de juiste zijn. Delegeren kan daardoor lastig zijn (controleverlies).
  • Willen actiegerichte feedback en om deze te accepteren moet hij van een gerespecteerde bron komen.
  • Geven weinig feedback aan anderen vanuit de overtuiging dat ook anderen intrinsiek gemotiveerd moeten zijn en feedback alleen nodig is, wanneer er iets verkeerd gaat.
  • Hebben dikwijls meer opties, ook buiten de organisatie.

Kortom, zorgprofessionals zijn goed opgeleide mensen met onmisbare kennis en vaardigheden, een grote inzet en een drive om succesvol in hun vak te zijn.

Het risico van leiderschap aan professionals

De professionals kunnen naar het uitgangspunt tenderen dat het management voor hen werkt. Als leider word je al snel ervaren als iemand die zich onterecht met zaken bemoeit en zeurt. Op hun eigen vakgebied zijn de professionals degenen die het ‘t beste weten. Dit is echter niet zonder meer het geval voor wat er in de organisatie speelt en moet gebeuren. Hier ligt het gevaar van een botsing op de loer.

Als management heb je ook met de buitenwereld te maken die steeds andere eisen stelt. Voor je het weet gaat de professional in de zorg de leider zien als iemand die hem voor de voeten loopt en de leider de zorgprofessional als een koppige dwarsligger. Hoe creëer je hier een verbinding?

De uitdaging voor de leider

De uitdaging voor de leider is het om de zogenaamde “Righting Reflex” (Hicks) de kop in te drukken. In de zorgwereld is de behoefte om anderen te helpen nog wel eens sterker aanwezig dan elders en deze reflex komt hieruit voort. Het is de vaak automatisch opkomende drang om iemand te helpen door oplossingen aan te reiken, advies te geven en te corrigeren wat verkeerd is. Deze reflex roept bij anderen en zeker bij professionals juist weerstand op.

In plaats daarvan is het de kunst om echt open te luisteren. Geen eigen oplossingen in het hoofd hebben. Elkaar ontmoeten in de gedeelde waarden. De kracht en talenten van de professionals optimaal inzetten door een ander soort gesprekken te voeren waardoor er gezamenlijke creativiteit is.

Tijd nemen, het gesprek managen, het denken en de bevlogenheid van de professional mobiliseren om zelf organisatorische antwoorden te vinden, hem/haar medeverantwoordelijk maken voor de organisatiedoelen, faciliteren naar oplossingen. Dit is een coachende stijl, die met name in de gesprekskwaliteit tot uiting komt. Het is fijn om goed leiding te krijgen – dat gun je zorgprofessionals ook!


Deze blog is een bijdrage van Annemarie van der Meer, MCC

Annemarie Coachingspsycholoog Annemarie van der Meer werkt ruim 25 jaar internationaal als coach, trainer en facilitator. Haar cliënten komen uit alle lagen van organisaties en bedrijven. Zij geeft coachtraining in verschillende landen. Daarnaast is zij hoofddocent bij de RINO Amsterdam in de leergang ‘Coachen als Professie’ (ICF ACTP), mentor coach en internationaal assessor voor de ICF.

 


Heeft u of uw organisatie interesse in een in-company workshop of opleidingstraject, waarbij leidinggevenden hun coachingsvaardigheden versterken en indien gewenst ook een ICF certificering kunnen behalen? Stuur ons een e-mail: info@coachingschool.amsterdam. U krijgt van ons dan uitgebreidere informatie.

Tags: